Anadolu Türküleri

Anadolu Türküleri
Su Türküler’den Göç Türkülere

Tarih: 18.11.2001
Yer: İnternationales Theater Frankfurt
© www.hasanyukselir.net